ABACA

SÓJA - 000

ABACA je vysoko produktívna sója z vlastného šľachtenia firmy Saatzucht Donau, ktorá stanovila nový míľnik vo veľmi skoro dozrievajúcich sójach v skupine zrelosti-000 a stala sa vedúcou odrodou v tomto segmente. Z hľadiska dozrievania možno odrodu ABACA porovnať so skoršou odrodou ALEXA alebo Merlin. ABACA sa však pýši vyššími úrodami a nižším sklonom k vypadávaniu semien. Okrem toho má rýchly počiatočný rast, nižší vzrast a veľmi dobrú odolnosť proti poliehaniu. Má bledé sfarbenie pupku, priemerné hodnoty bielkovín, obsah oleja je vyšší. Jej ďalšou prednosťou je vysoká tolerancia voči sklerotínii, ktorá umožňuje jej pestovanie aj v intenzívnych výrobných podmienkach. Odrodu ABACA je možné pestovať aj ako následnú plodinu po plodinách, ktoré sa zberajú skoro, ako je hrach alebo ozimný jačmeň.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 8
dozrievanie
APS 2
výška porastu
APS 4
poliehanie
APS 4
vypadávanie semien
APS 2
peronospóra
APS 5
sklerotínia
APS 3
bakteriózy
APS 5
škvrnitosť semien
APS 4
HTZ
APS 5
obsah bielkovín
APS 5
obsah oleja
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4-5 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

SÓJA - 000

Tajný typ sóje-000 s rýchlym počiatočným rastom a vynikajúcimi úrodami.

SÓJA - 000

Sója-000 s vysokým obsahom bielkovín a výbornými úrodami.

SÓJA - 000

najpestovanejšia odroda v Rakúsku v segmente sóje-000 zostáva naďalej štandardom vo všetkých pestovateľských oblastiach