ANGELICA

SÓJA - 00

Stabilné a vysoké úrody, rýchly počiatočný rast, vysoké hodnoty HTZ, výborný zdravotný stav, nízky sklon k škvrnitosti semien a výborná odolnosť voči suchému počasiu sú naozaj presvedčivé argumenty pri rozhodovaní sa o jej výseve v nasledujúcej sezóne. ANGELICA so svojou vysokou priemernou hodnotou oleja 23 % je určite dobrou voľbou aj pre spracovateľov sójového oleja. V mnohých regiónoch suchých oblastí bojujú pestovatelia sóje s Ambróziou, ktorú je mimoriadne ťažké potlačiť. Pri odrodách ANGELICA a AUSTRALIA (v ponuke od 2025) je však možné použiť všetky dostupné herbicídy vhodné do sóje. Vo všeobecnosti by sa pred postrekom metribuzínu mala pri výpočte aplikačnej dávky zohľadniť predpoveď zrážok na nasledujúcich 10 dní.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 7
dozrievanie
APS 6
výška porastu
APS 8
poliehanie
APS 5
vypadávanie semien
APS 2
peronospóra
APS 3
sklerotínia
APS 5
bakteriózy
APS 3
virózy
APS 3
škvrnitosť semien
APS 4
HTZ
APS 6
obsah bielkovín
APS 5
obsah oleja
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

SÓJA - 00

ATACAMA & ANGELICA– silné duo v segmente sóje-00

SÓJA - 00

úrodová stálica s rýchlym počiatočným rastom

SÓJA - 0

Najskoršia odroda v segmente sóje-0 s vysokým úrodovým potenciálom.