AMIATA

SÓJA - 000

Fialovo kvitnúca AMIATA s bledým pupkom má stredne vysoký vzrast a vyznačuje sa rýchlym počiatočným vývojom a mimoriadne vysokou odolnosťou voči pukavosti strukov. V dobe dozrievania ju možno porovnať s odrodami ACARDIA, ACHILLEA, ASCADA alebo Adelfia. Z hľadiska typu odrody patrí AMIATA, podobne ako AKUMARA a SULTANA, k semideterminantným odrodám, čo sa prejavuje aj na jej veľmi dobrej odolnosti voči poliehaniu. Jej ďalšími prednosťami sú vysoká odolnosť voči sklerotínii, nízka náchylnosť na škvrnitosť semien ako aj vysoký obsah bielkovín a veľmi dobrá stabilita úrod.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 7
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 4
poliehanie
APS 4
vypadávanie semien
APS 2
peronospóra
APS 4
sklerotínia
APS 3
bakteriózy
APS 5
virózy
APS 3
škvrnitosť semien
APS 3
HTZ
APS 5
obsah bielkovín
APS 6
obsah oleja
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4-5 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

SÓJA - 000

nová, veľmi skorá a rýchlo rastúca nástupkyňa odrody ALEXA

SÓJA - 000

Tajný typ sóje-000 s rýchlym počiatočným rastom a vynikajúcimi úrodami.

SÓJA - 000

najpestovanejšia odroda v Rakúsku v segmente sóje-000 zostáva naďalej štandardom vo všetkých pestovateľských oblastiach