ANNABELLA

SÓJA - 00

ANNABELLA je skorá, na poliehanie nenáchylná a mimoriadne úrodná nová odroda sóje-00. V odrodových skúškach v tomto segmente doslova dominovala. Nachádza na hranici zrelostných skupín 00/000, a preto môže v budúcnosti pokryť široké pestovateľské lokality, ktoré môžu siahať až po vyššie položené oblasti pestovania sóje-000. Jej rýchly počiatočný rast a zreteľne vyšší vzrast pozitívne vplývajú na ochranný efekt pokryvnosti pôdy a na reguláciu zaburinenosti. Odroda má tmavý pupok.Vzhľadom na jej zvýšenú citlivosť na účinnú látku metribuzín sa musí, rovnako ako u odrôd ATACAMA, Alvesta, ES Director alebo RGT Satelia, upustiť od aplikácie prípravkov, ktoré ju obsahujú.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 7
dozrievanie
APS 5
výška porastu
APS 7
poliehanie
APS 4
peronospóra
APS 4
sklerotínia
APS 4
bakteriózy
APS 4
škvrnitosť semien
APS 2
HTZ
APS 4
obsah bielkovín
APS 5
obsah oleja
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

SÓJA - 00

ANGELICA & ATACAMA – silné duo v segmente sóje- 00

SÓJA - 00

ATACAMA & ANGELICA– silné duo v segmente sóje-00

SÓJA - 00

úrodová stálica s rýchlym počiatočným rastom