CARIOCA

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda viacradového ozimného jačmeňa z vlastného šľachtenia s vysokým úrodovým potenciálom. Počas svojho skúšobného obdobia porážala v úrodách okrem odrody JOURNEY všetky ostatné kontrolné odrody či už v suchých alebo vlhkých lokalitách. Má stredne skoré klasenie a skoršie dozrievanie a dobrú odolnosť proti poliehaniu a lámaniu stebla po prezretí. Odolnosť proti listovým chorobám sa pohybuje v škále pozitívnych hodnôt, len pri múčnatke má odroda mierne zníženú odolnosť (APS 6 = stredne vysoká až nižšia odolnosť). Hodnoty hektolitrovej váhy zodpovedajú odrodovému priemeru viacradového jačmeňa. Pozitívny dojem z novej odrody dotvára dobrá tvorba zrna.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 4
dozrievanie
APS 5
výška porastu
APS 6
odolnosť voči poliehaniu
APS 5
lámavosť stebla
APS 4
odolnosť voči múčnatke
APS 6
hrdza jačmenná
APS 4
hnedá škvrnitosť
APS 5
ramuláriová škvrnitosť
APS 6
podiel zrna nad 2,2 mm
APS 8
hektolitrová váha
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:270 - 320 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 190 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

náš najskorší ozimný jačmeň s vysokým úrodovým potenciálom

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

dvojradový ozimný jačmeň s najvyššími hodnotami objemovej hmotnosti

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - SLADOVNÍCKY

Nová, skoro dozrievajúca odroda ozimného sladovníckeho jačmeňa s vysokými úrodami.