CARIOCA

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová mimoriadne vysoko úrodná odroda viacradového ozimného jačmeňa z vlastného šľachtenia. Počas svojho trojročného skúšobného obdobia v Rakúsku porážala v úrodách, či už v suchých alebo vlhkých oblastiach, všetky ostatné kontrolné odrody okrem odrody JOURNEY. Odroda má stredne skoré klasenie a stredne skoré dozrievanie a dobrú odolnosť proti poliehaniu a lámaniu stebla po prezretí. Odolnosť proti listovým chorobám sa pohybuje v škále pozitívnych hodnôt, len pri múčnatke má odroda mierne zvýšenú náchylnosť (APS 6). Hodnoty objemovej hmotnosti zodpovedajú odrodovému priemeru viacradového jačmeňa. Pozitívny dojem z novej odrody dotvára dobrá tvorba zrna.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 4
dozrievanie
APS 5
výška porastu
APS 7
poliehanie
APS 5
lámavosť stebla
APS 4
múčnatka
APS 5
hrdza jačmenná
APS 4
hnedá škvrnitosť
APS 5
ramuláriová škvrnitosť
APS 6
podiel zrna nad 2,2 mm
APS 8
hektolitrová váha
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:250 - 300 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:120 - 175 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

Nová šesťradová odroda s vysokou objemovou hmotnosťou!

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

náš najskorší ozimný jačmeň s vysokým úrodovým potenciálom

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - SLADOVNÍCKY

Nová, skoro dozrievajúca odroda ozimného sladovníckeho jačmeňa s vysokými úrodami.