MONACO

OSINATÁ PŠENICA E (7)

MONACO je nová osinatá odroda pšenice ozimnej s potravinárskou kvalitou E (7). Bola registrovaná v roku 2019 v Rakúsku. Patrí do generácie stres tolerujúcich odrôd, ktoré zaručujú aj v nepriaznivých podmienkach sucha a horúčav vynikajúce výsledky. MONACO skoro klasí a skoro dozrieva a má veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu a fuzáriám. Voči hrdzi plevovej a múčnatke má dobrú odolnosť, voči hrdzi pšeničnej je menej odolná. Vyniká v dobrej kvalite, má vysoké hodnoty hektolitrovej váhy, pádového čísla, vysokú výťažnosť múky a vyššiu odolnosť voči porastaniu.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 3
výška porastu
APS 4
odolnosť voči poliehaniu
APS 3
odolnosť proti múčnatke
APS 4
hrdza pšeničná
APS 7
hrdza plevová
APS 5
fuzarióza klasu
APS 3
obsah bielkovín
APS 4
hektolitrová váha
APS 8
pádové číslo
APS 9
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

OSINATÁ PŠENICA E (8-9)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

OSINATÁ PŠENICA E (8)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

OSINATÁ PŠENICA E (8)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu