MONACO

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7), osinatá

Osinatá pšenica MONACO s pekárenskou kvalitou E patrí do generácie „klimaticky šetrných“ a stres tolerujúcich odrôd. Vďaka skorému klaseniu a skorému dozrievaniu zaručuje istotu a stabilitu úrod aj v nepriaznivých podmienkach dlhotrvajúceho sucha a horúčav. Odroda sa vyznačuje aj výbornou odolnosťou voči poliehaniu (APS 3) a vynikajúcou toleranciou voči fuzáriám, preto ju možno pestovať aj po kukurici na zrno ako predplodine. Dobrú odolnosť má aj voči múčnatke a hrdzi plevovej. Na hrdzu pšeničnú je odroda trochu citlivejšia, preto odporúčame intenzívnu fungicídnu ochranu. Z hľadiska kvality zaujme odroda MONACO aj svojou toleranciou voči porastaniu, vysokou stabilitou pádového čísla, hodnotami objemovej hmotnosti a výťažnosti múky.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 4
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 4
poliehanie
APS 3
múčnatka
APS 4
hrdza pšeničná
APS 7
hrdza plevová
APS 5
fuzarióza klasu
APS 3
obsah bielkovín
APS 5
hektolitrová váha
APS 8
pádové číslo
APS 9
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu