MANDARIN

PŠENICA OZIMNÁ, AT(8), osinatá

Táto veľmi skorá odroda z vlastného šľachtenia bude v budúcnosti zohrávať vedúcu úlohu v pestovaní elitných pšeníc. Odroda presviedča celým radom pozitívnych vlastností ako po stránke agronomickej, tak aj kvalitatívnej. Dozrieva skôr než MAURIZIO, má veľmi dobrú odolnosť nielen voči poliehaniu, ale aj voči múčnatke, hrdzi pšeničnej a plevovej ako aj voči fuzarióze klasov. Z hľadiska kvality má odroda nadpriemerné hodnoty bielkovín a vysokú objemovú hmotnosť. Napriek jej veľmi skorému dozrievaniu dosahuje porovnateľné úrody s najpestovanejšími odrodami v segmente elitných pšeníc. Vzhľadom k vynikajúcemu zdravotnému stavu listov je MANDARIN zaujímavou možnosťou v extenzívnom systéme hospodárenia (ochrana vodných tokov, obmedzené používanie agrochemikálií atď.) či v ekologickom poľnohospodárstve.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 2
dozrievanie
APS 2
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 5
múčnatka
APS 3
hrdza pšeničná
APS 4
hrdza plevová
APS 3
fuzarióza klasu
APS 3
obsah bielkovín
APS 6
hektolitrová váha
APS 8
pádové číslo
APS 6
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu