ATACAMA

SÓJA - 00

ATACAMA bola v roku 2020 najpestovanejšou odrodou sóje zo skupiny zrelosti 00 v Rakúsku. Pri jej šľachtení sa kládol dôraz na odolnosť voči dlhodobo pretrvávajúcemu suchu a horúcemu počasiu. Jej názov, ktorý sa zhoduje s menom najsuchšej púšte sveta túto vlastnosť len podčiarkuje. Jej ďalšími prednosťami sú vysoký úrodový potenciál, výborná úrodová stabilita, rýchly počiatočný rast, nízka náchylnosť voči poliehaniu a vypadávaniu semien a výborná odolnosť voči vírusovým ochoreniam. Jej jediným nedostatkom, rovnako ako aj pri odrode RGT SIROCA, je senzibilita voči účinnej látke metribuzin. Všetky sóje z nášho sortimentu sa od roku 2018 štandardne ponúkajú očkované.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 6
dozrievanie
APS 6
výška porastu
APS 5
odolnosť proti poliehaniu
APS 3
vypadávanie semien
APS 2
peronospóra
APS 4
sklerotínia
APS 4
bakteriózy
APS 3
virózy
APS 2
škvrnitosť semien
APS 4
HTZ
APS 6
obsah bielkovín
APS 5
obsah oleja
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, pomalý počiatočný rast, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vypadávaniu semien, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, rýchly počiatočný rast, nízka odolnosť proti poliehaniu, vypadávaniu semien, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

SÓJA - 00

ANGELICA & ATACAMA – silné duo v segmente sóje- 00

SÓJA - 00

skoro dozrievajúca odroda sóje- 00 úrodovo porovnateľná s odrodou MENTOR (APS 5)

SÓJA - 00

úrodová stálica s rýchlym počiatočným rastom