ATACAMA

SÓJA - 00

ATACAMA je sója z našeho vlastného šľachtenia s vynikajúcou úrodovou stabilitou a bledým pupkom, ktorá sa medzičasom stala základom úspešnej domácej produkcie sóje-00. Samozrejme, jej názov nebol zvolený náhodne. Pri jej šľachtení, ako aj pri odrode ANGELICA, sa kládol dôraz na odolnosť voči dlhodobo pretrvávajúcemu suchu a horúcemu počasiu. Takýmto obdobím bolo leto v rokoch 2017, 2018, 2022 a 2023, kedy boli obe odrody vďaka tejto odolnosti oproti iným odrodám vo výhode. Mimoriadne pozitívne možno hodnotiť jej nízku náchylnosť voči poliehaniu, vysokú odolnosť voči pukavosti strukov a vírózam ako aj priaznivé hodnoty bielkovín. Jej jediným nedostatkom, rovnako ako aj pri odrodách ES Mentor alebo Alvesta, je senzibilita voči účinnej látke metribuzin.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 7
dozrievanie
APS 6
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 3
vypadávanie semien
APS 2
peronospóra
APS 4
sklerotínia
APS 3
bakteriózy
APS 3
virózy
APS 3
škvrnitosť semien
APS 5
HTZ
APS 6
obsah bielkovín
APS 5
obsah oleja
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

SÓJA - 00

ANGELICA & ATACAMA – silné duo v segmente sóje- 00

SÓJA - 00

úrodová stálica s rýchlym počiatočným rastom

SÓJA - 0

Najskoršia odroda v segmente sóje-0 s vysokým úrodovým potenciálom.