CAPO

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7), osinatá

Aj po viac než 33 rokoch je CAPO vďaka svojej úrodovej stabilite odrodou pšenice s najväčšou množiteľskou plochou v Rakúsku. Vďaka dobrému odnožovaniu sa odporúča nižší výsevok, optimálne množstvo je 280-330 klíčivých zŕn/m², čo zodpovedá v bežnom roku cca 120 kg/ha (viď tabuľku výsevu). V ekologickom pestovaní CAPO naďalej poráža mnoho porovnateľných odrôd, a preto je stále najpestovanejšou bio pšenicou v Rakúsku. Tento unikát je vďaka svojim stabilným úrodám spoľahlivou voľbou aj na pestovanie v bonitne slabších pôdach, predovšetkým vo veľmi suchých podmienkach aké nás postihli za posledné roky.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 3
klasenie
APS 5
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 7
poliehanie
APS 7
múčnatka
APS 5
hrdza pšeničná
APS 5
hrdza plevová
APS 4
septorióza pšenice
APS 6
fuzarióza klasu
APS 3
obsah bielkovín
APS 6
hektolitrová váha
APS 8
pádové číslo
APS 7
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:280 - 330 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:120 - 160 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

Nová, skoro dozrievajúca elitná pšenica s vysokou odolnosťou voči fuzáriám!