FLORADUR

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

FLORADUR je najvysievanejšia odroda tvrdej pšenice jarnej v Rakúsku. Už 14 rokov nás presviedča o svojej kvalite vďaka optimálnej kombinácii úrodového potenciálu, dobrého zdravotného stavu a tolerancii voči suchu. Svojimi kvalitatívnymi hodnotami ako sú sklovitosť, amylogram a stabilita pádového čísla poráža aj nové konkurenčné odrody ako sú Duromax alebo Doridur. FLORADUR rovnako ako TAMADUR si dokáže udržať požadujúcu kvalitu aj v prípade daždivého počasia v období zberu. Základom úspešnej produkcie pšenice tvrdej je zdravé a úrodné osivo s dostatočnou klíčivosťou. V prípade poklesu klíčivosti pod 85% systém zabezpečenia kvality firmy Probstdorfer Saatzucht takúto produkciu automaticky z obehu vylúči a na trh sa dostáva len bezchybné osivo, ktoré spĺňa prísne kritériá kvality.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 5
odolnosť voči poliehaniu
APS 6
odolnosť voči múčnatke
APS 8
odolnosť voči hrdzi pšeničnej
APS 3
hrdza plevová
APS 3
helmintospóriová škvrnitosť (DTR)
APS 7
fuzarióza klasu
APS 7
hektolitrová váha
APS 8
pádové číslo
APS 7
amylogram
APS 8
sklovitosť
APS 6
výťažnosť krupice
APS 8
žltý pigment
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:370 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:170 - 210 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

je jednoznačne najúrodnejšia tvrdá jarná pšenica v našom portfóliu

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

je kvalitatívne a agronomicky stabilná odroda jarnej tvrdej pšenice

JAČMEŇ JARNÝ

skoro dozrievajúci sladovnícky jačmeň, ktorý garantuje dobrú sladovnícku kvalitu a dobrú úrodu