GAUDIO

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(7) / AT(5), osinatá

Dlhoročne osvedčená osinatá pšenica GAUDIO je jednou z úrodovo najstabilnejších odrôd pšenice ozimnej v strednej a východnej Európe. Vďaka vysokej prispôsobivosti na širokú škálu klimatických podmienok a tolerancie voči suchu siahajú pestovateľské plochy odrody GAUDIO v smere od Slovenska cez Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až po Ukrajinu a Azerbajdžan. Z hľadiska dozrievania sa GAUDIO nachádza medzi veľmi skoro dozrievajúcou pšenicou MAURIZIO a o niečo neskôr dozrievajúcou odrodou CAPO. Vďaka kratšiemu vzrastu a nadpriemernej odolnosti voči poliehaniu je možné odrodu zaradiť aj do intenzívnejších výrobných podmienok či do regiónov s priaznivejším rozložením zrážok. GAUDIO možno jednoznačne označiť za kvalitnú potravinársku pšenicu s veľmi dobrou stabilitou pádového čísla. Odporúčaný výsevok je rovnako ako u odrody MAURIZIO o 10-15% vyšší než pri odrodách CAPO, MIDAS alebo ARNOLD.

vlastnosti odrody *

klasenie
APS 2
dozrievanie
APS 2
výška porastu
APS 3
poliehanie
APS 2
múčnatka
APS 3
hrdza pšeničná
APS 5
hrdza plevová
APS 5
septorióza pšenice
APS 6
fuzarióza klasu
APS 5
obsah bielkovín
APS 4
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 7
* = vlastná klasifikácia
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:350 - 400 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:150 - 190 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

Nová, skoro dozrievajúca elitná pšenica s vysokou odolnosťou voči fuzáriám!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, HU(A2) / AT(6)

Bezosinatá odroda pšenice s pekárenskou kvalitou A.