GAUDIO

OSINATÁ PŠENICA E (7)

Odroda GAUDIO je veľmi skorá odroda kratšieho vzrastu s dobrým zdravotným stavom a vysokým úrodovým potenciálom. V porovnaní s odrodou Midas je však nižšia. Z hľadiska dozrievania, poliehania a výšky porastu ju možno porovnať s odrodou Balaton. GAUDIO je však osinatá odroda a má lepšiu pekárenskú kvalitu. Dosahuje vysokú objemovú hmotnosť a má vysoký obsah mokrého lepku. Charakterizuje ho aj vyššia zimuvzdornosť a vyššia odolnosť proti múčnatke, hrdzi plevovej a listovým škvrnitostiam. Je to ideálna odroda pre produkciu etanolu v suchých oblastiach.

vlastnosti odrody *

klasenie
APS 2
dozrievanie
APS 2
výška porastu
APS 3
odolnosť voči poliehaniu
APS 2
odolnosť proti múčnatke
APS 3
hrdza pšeničná
APS 5
hrdza plevová
APS 5
septorióza pšenice
APS 6
fuzarióza klasu
APS 5
obsah bielkovín
APS 4
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 7
* = vlastná klasifikácia
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:350 - 400 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:150 - 190 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

OSINATÁ PŠENICA E (7)

Nová, skoro dozrievajúca elitná pšenica s vysokou odolnosťou voči fuzáriám!

OSINATÁ PŠENICA E (7)

Zdravie si možno kúpiť – najzdravšia vysoko proteínová elitná pšenica.

BEZOSINATÁ PŠENICA E (7-8)

Krátka bezosinatá elitná pšenica so skorým klasením a skorším dozrievaním.