Šľachtenie

Šľachtiteľská stanica v Probstdorfe je už od roku 1947 úspešnou a neoddeliteľnou súčasťou rakúskeho poľnohospodárstva. Odrody pšenice ako RECCORD, EXTREM a PERLO sú míľniky v našej poľnohospodárskej praxi a CAPO ešte dodnes konkuruje mnohým pšeniciam v ekologickom pestovaní. Založením spoločnosti SAATZUCHT DONAU v roku 2000 boli spojené šľachtiteľské aktivity firiem Probstdorfer Saatzucht a Saatbau Linz s cieľom upevnenia ich konkurencieschopnosti na zahraničnom trhu.

Výskum a šľachtenie tejto spoločnosti sa zameriava na plodiny mäkkej ozimnej pšenice, ozimného jačmeňa, tvrdej pšenice, triticale, repky, sóje a špaldovej pšenice. Uskutočňuje sa na dvoch lokalitách, jedna z nich je v Probstdorfe a druhá v Reichersbergu.

Klimatické podmienky v regióne Probstdorfu sú predurčené na šľachtenie výkonných, úrodovo stabilných a kvalitných odrôd ozimnej pšenice, tvrdej pšenice a viacradového ozimného jačmeňa. Vzhľadom na kontinentálne klimatické vplyvy zo severovýchodu s nízkymi zrážkami a veľkými teplotnými výkyvmi môžu tu vyšľachtené odrody uspieť aj v mnohých regiónoch strednej a východnej Európy. V súčasnej dobe sa elitné odrody pšeníc z Probstdorfu úspešne pestujú od Anglicka až po Azerbajdžan.

Druhá šľachtiteľská stanica sa nachádza v obci Reichersberg am Inn v Hornom Rakúsku a zameriava sa na šľachtenie nových odrôd dvojradového ozimného jačmeňa, triticale, špaldovej pšenice, repky a sóje. A práve zo sóje sa v súčasnosti stáva medzinárodne úspešný produkt. Odrody ako ALEXA, ABACA, ACARDIA, ACHILLEA, ATACAMA a ANGELICA sú prvými úspešnými odrodami nášho sójového šľachtiteľského programu.

Okrem týchto dvoch šľachtitelských lokalít každoročne zakladáme rozsiahlu sieť interných odrodových pokusov, ktorá sa dnes rozprestiera už po celej Európe. Tým je zabezpečené, že odrody mäkkej a tvrdej pšenice a ozimného jačmeňa vyšľachtené v Probstdorfe si aj v budúcnosti udržia trvalé miesto v strednej a východnej Európe. To samozrejme platí aj pre sóju, repku a ozimný sladovnícky jačmeň z Reichersbergu.

capo
Weizenähre kastriert (1)