ATTERGAUER DINKEL

PŠENICA ŠPALDOVÁ

Táto tradičná bezosinatá špaldová pšenica sa nachádza v našom sortimente už desiaty rok. Vďaka výbornej kombinácii vysokých úrod zrna aj slamy je ATTERGAUER DINKEL ideálnou odrodou do všetkých oblastí pestovania špaldovej pšenice. V oblastiach s výrazne nízkymi teplotami odroda potvrdzuje svoju výbornú zimuvzdornosť. V porovnaní s inými špaldovými pšenicami je výrazne tolerantnejšia na hrdzu plevovú a má lepšiu stabilitu pádového čísla. Nebola krížená s mäkkou pšenicou, je to čistá špalda.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 2
dozrievanie
APS 6
výška porastu
APS 9
poliehanie
APS 8
lámavosť klasu
APS 5
porastavost'
APS 5
múčnatka
APS 7
hrdza pšeničná
APS 7
hrdza plevová*
APS 6
septória plevová
APS 5
obsah bielkovín
APS 9
hektolitrová váha
APS 5
pádové číslo
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
* = vlastná klasifikácia hrdze plevovej, keďže zatiaľ nie sú k dispozícii aktuálne hodnoty z agentúry AGES pre sezónu 2023
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:110 - 150 semien / m²
odporúčaný výsevok:160 - 220 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

TRITIKALE

TRICANTO – vysoká kvalita ako aj úroda zrna a slamy!