ATTERGAUER DINKEL

PŠENICA ŠPALDOVÁ

ATTERGAUER DINKEL je bezosinatá a vzrastovo pomerne vysoká odroda špaldovej pšenice, odporúča sa preto aplikácia morforegulátora. Má vysokú úrodu zrna a slamy a vyznačuje sa výbornou zimuvzdornosťou. Pri ochorení listovej plochy asimiluje cez koreňový systém ďalej, a tým si zabezpečuje svoju úrodu. Jej prednosťou v porovnaní s inými špaldovými pšenicami je lepšia odolnosť proti hrdzi plevovej a lepšia stabilita pádového čísla. ATTERGAUER DINKEL nepochádza z kríženia so žiadnou mäkkou pšenicou, je to čistá špalda.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 2
dozrievanie
APS 6
výška porastu
APS 9
odolnosť proti poliehaniu
APS 8
lámavosť klasu
APS 5
porastavost'
APS 5
odolnosť proti múčnatke
APS 7
hrdza pšeničná
APS 7
hrdza plevová
APS 6
septória plevová
APS 5
obsah bielkovín
APS 9
hektolitrová váha
APS 5
pádové číslo
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1 = skorá odroda, nízky porast, výborná zimuvzdornosť a odolnosť proti poliehaniu, porastaniu, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9 = neskorá odroda, vysoký porast, slabá zimuvzdornosť a odolnosť proti poliehaniu, porastaniu, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:160 - 180 semien / m²
odporúčaný výsevok:110 - 140 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

OSINATÁ PŠENICA E (8-9)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

TRITIKALE

TRICANTO – vysoká kvalita ako aj úroda zrna a slamy!