ARNOLD

PŠENICA OZIMNÁ, AT(8), osinatá

ARNOLD je veľmi skorá osinatá pšenica s pekárenskou kvalitou E, ktorá je vhodná na konvenčné, ale aj ekologické pestovanie. Výborná zimuvzdornosť a rýchly počiatočný rast odrode zaisťuje v suchých ročníkoch vývojový náskok oproti iným, porovnateľným odrodám. Obsah bielkovín a objemová hmotnosť dosahujú najvyššie hodnotenie (APS 9). Odroda je vhodná na pestovanie do všetkých výrobných oblastí, ale samozrejme najmä pre skorý zber v panónskej oblasti. Odroda ARNOLD nie je náročná na prístup živín, preto sa vzhľadom na veľké zvýšenie cien hnojív očakáva po nej zvýšený dopyt. Z tohto hľadiska odporúčame objednať si osivo včas.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 5
klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 2
výška porastu
APS 6
poliehanie
APS 5
múčnatka
APS 4
hrdza pšeničná
APS 4
hrdza plevová
APS 4
septorióza pšenice
APS 7
fuzarióza klasu
APS 4
obsah bielkovín
APS 9
hektolitrová váha
APS 9
pádové číslo
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

nové odrody prichádzajú a odchádzajú, CAPO zostáva!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

Veľmi skorá odroda s vynikajúcim zdravotným stavom listov.