ARNOLD

OSINATÁ PŠENICA E (9)

ARNOLD je veľmi skorá elitná odroda pšenice ozimnej. Jej vynikajúce kvalitatívne vlastnosti ju predurčujú nielen na konvenčné, ale aj na ekologické pestovanie. Svojou výbornou zimuvzdornosťou a rýchlym počiatočným rastom je v období nízkeho objemu zrážok vo vývojovom predstihu oproti iným, porovnateľným odrodám. Má veľmi veľkú hektolitrovú váhu a takisto aj vysoké percento bielkovín (nad 15%). Odroda je ideálna do kvalitatívne menej až stredne produkčných pôd. V lepších pôdach vytvára viac slamy, odporúčame preto použitie rastového regulátora. Inak je vhodná na pestovanie do všetkých výrobných oblastí, predovšetkým však tam, kde obdobie zberu prebieha skôr.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 3
klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 2
výška porastu
APS 6
odolnosť voči poliehaniu
APS 5
odolnosť proti múčnatke
APS 4
hrdza pšeničná
APS 4
hrdza plevová
APS 5
septorióza pšenice
APS 7
fuzarióza klasu
APS 4
obsah bielkovín
APS 9
hektolitrová váha
APS 9
pádové číslo
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

OSINATÁ PŠENICA E (8)

nové odrody prichádzajú a odchádzajú, CAPO zostáva!

OSINATÁ PŠENICA E (7)

Zdravie si možno kúpiť – najzdravšia vysoko proteínová elitná pšenica.

OSINATÁ PŠENICA E (8-9)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!