JEREMY

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

JEREMY vykazuje pôsobivý jesenný vývoj na úrovni rýchlo rastúcich hybridných odrôd. Priemer koreňového krčka takmer 2 cm nebol v jeseni 2019 žiadnou zriedkavosťou. S hodnotením APS 2 má odroda vynikajúcu zimuvzdornosť. Z hľadiska začiatku kvitnutia možno túto odrodu porovnať s medzičasom už etablovanou odrodou HARRY. Už 4 roky je odroda JEREMY považovaná za aktuálne najúrodnejšiu líniovú odrodu repky v centrálnej Európe. Založenie porastu repky v suchých oblastiach býva častokrát problematické, porasty možu byť riedke a nepravidelné. Pre výsev do takýchto regiónov túto odrodu preto neodporúčame.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 2
počiatočný rast
APS 5
začiatok kvitnutia
APS 4
dozrievanie
APS 5
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 5
sklerotínia
APS 5
phoma
APS 4
obsah oleja
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet klíčivých semien v 1 balení:750.000 semien / 1,5 Mio. semien
odporúčaný výsevok:1 balenie / 1,5 ha / 1 balenie / 3 ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

Nová, skoro dozrievajúca elitná pšenica s vysokou odolnosťou voči fuzáriám!

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

nové odrody prichádzajú a odchádzajú, CAPO zostáva!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!