JEREMY

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

JEREMY dotvára spolu s odrodami HARRY a BERNY trojicu našich vysoko úrodných líniových odrôd repky. Vysoká latka v očakávaní vynikajúcich výsledkov bola nastavená už počas jej štátnych odrodových skúšok. Výsledky z praxe tieto očakávania v roku 2019 skutočne potvrdili. JEREMY je stredne skorá odroda nízkeho vzrastu. Jej jesenný vývoj je rovnako rýchly ako pri hybridných odrodách. Vytvára si silný koreňový systém, priemer koreňového krčka takmer 2 cm nebol v jeseni 2018 žiadnou zriedkavosťou. Okrem toho má výbornú zimuvzdornosť a odolnosť proti napadnutiu fómovou a sklerotíniovou hnilobou. Od roku 2018 patrí JEREMY k najúrodnejším líniovým odrodám repky v centrálnej Európe.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 2
počiatočný rast
APS 5
začiatok kvitnutia
APS 4
dozrievanie
APS 5
výška porastu
APS 5
odolnosť proti poliehaniu
APS 5
sklerotínia
APS 5
phoma
APS 4
obsah oleja
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1 = skorá a nízka odroda, vysoká zimuvzdornosť a odolnosť voči poliehaniu, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9 = neskorá a vysoká odroda, nízka zimuvzdornosť a nízka odolnosť voči poliehaniu, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
počet klíčivých semien v 1 balení:750.000 semien
odporúčaný výsevok:1 balenie / 1,5 ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

líniová odroda repky ozimnej s vysokým obsahom oleja

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

osvedčená líniová odroda repky s vynikajúcou úrodovou stabilitou

OSINATÁ PŠENICA E (8)

nové odrody prichádzajú a odchádzajú, CAPO zostáva!