ARONIO

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7), bezosinatá

Nová bezosinatá pšenica ARONIO bola registrovaná v Rakúsku v decembri 2022 po jej pozoruhodných úrodových výsledkoch v štátnych odrodových skúškach. Odroda vznikla krížením odrody Bernstein, v porovnaní s ktorou je skoršia (APS 4) a má lepší zdravotný stav, hlavne čo sa týka odolnosti voči múčnatke a hrdzi pšeničnej. Okrem toho vykazuje aj podstatne vyššie úrody. Odroda sa veľmi dobre vyrovnala so suchým jarným obdobím posledných rokov a neskoré júnové zrážky rokov 2021 a 2022 využila na dosiahnutie svojich atraktívnych úrod. Dobré hodnoty objemovej hmotnosti a absolútne špičková farinografická a extenzografická kvalita zabezpečujú vyšší objem pečiva, ktorý je nad úrovňou kvalitatívneho štandardu odrody CAPO. Túto dobrú kvalitu však dosahuje ARONIO pri hodnotách bielkovín, ktoré sú v porovnaní s odrodou CAPO o 1% nižšie. ARONIO sa v súčasnosti považuje za najkvalitnejšiu odrodu pšenice v Rakúsku a je vítaným rozšírením nášho portfólia bezosinatých pšeníc.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 4
múčnatka
APS 5
hrdza pšeničná
APS 6
hrdza plevová
APS 5
septorióza pšenice
APS 7
fuzarióza klasu
APS 5
obsah bielkovín
APS 5
hektolitrová váha
APS 6
pádové číslo
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 190 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

veľmi skorá a produktívna odroda elitnej pšenice

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu