PIROSKA

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - SLADOVNÍCKY

Šľachtenie sladovníckeho jačmeňa firmy Saatzucht Donau dosiahlo medzičasom medzinárodnú úroveň. Po uvedení odrôd AXIOMA a WANDA prichádza na trh nová skoro dozrievajúca odroda dvojradového ozimného jačmeňa PIROSKA. Po jej úspešnej registrácii v EÚ bola odroda v roku 2020 podrobená úrodovým skúškam a následne v roku 2021 bola uvedená na trh. Odroda PIROSKA presviedča nielen vysokými úrodami, ale aj vysokým podielom predného zrna a vynikajúcimi sladovníckymi vlastnosťami. Jej veľkou výhodou pri zbere v roku 2021 bol vývojový náskok oproti iným odrodám a s tým spojené skoršie ukončenie tvorby zrna.

vlastnosti odrody *

klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 3
výška porastu
APS 3
poliehanie
APS 5
lámavosť stebla
APS 4
múčnatka
APS 5
hrdza jačmenná
APS 6
hnedá škvrnitosť
APS 7
rynchospóriová škvrnitosť
APS 4
ramuláriová škvrnitosť
APS 7
podiel zrna nad sitom 2,5 mm
APS 8
obsah bielkovín
APS 6
sladový extrakt
APS 7
friabilimeter
APS 6
rozpustný dusík v sladine
APS 6
obsah β-glukánov
APS 4
farba sladu
APS 4
zákal sladiny
APS 3
* = vlastná klasifikácia
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:310 - 370 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:140 - 200 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

náš najskorší ozimný jačmeň s vysokým úrodovým potenciálom

JAČMEŇ JARNÝ

skoro dozrievajúci sladovnícky jačmeň, ktorý garantuje dobrú sladovnícku kvalitu a dobrú úrodu