PIROSKA

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - SLADOVNÍCKY

Šľachtenie sladovníckeho jačmeňa firmy Saatzucht Donau dosiahlo medzičasom internacionálnu úroveň. Po uvedení odrôd AXIOMA a WANDA prichádza na trh nová skoro dozrievajúca odroda dvojradového ozimného jačmeňa PIROSKA s vynikajúcim úrodovým potenciálom, vysokým podielom predného zrna a výbornými sladovníckymi vlastnosťami, PIROSKA bola po úspešnom otestovaní schválená na sladovnícke účely a v máji 2021 bola zaradená na zelenú listinu spoločnosti Heineken.

vlastnosti odrody *

klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 3
výška porastu
APS 3
odolnosť voči poliehaniu
APS 5
lámavosť stebla
APS 4
odolnosť voči múčnatke
APS 5
hrdza jačmenná
APS 6
hnedá škvrnitosť
APS 7
rynchospóriová škvrnitosť
APS 4
ramuláriová škvrnitosť
APS 7
podiel zrna nad sitom 2,5 mm
APS 8
obsah bielkovín
APS 6
sladový extrakt
APS 7
friabilimeter
APS 6
rozpustný dusík v sladine
APS 6
obsah β-glukánov
APS 4
farba sladu
APS 4
zákal sladiny
APS 3
* = vlastná klasifikácia
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:310 - 370 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:140 - 200 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

dvojradový ozimný jačmeň s najvyššími hodnotami objemovej hmotnosti

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

náš najskorší ozimný jačmeň s vysokým úrodovým potenciálom