SULTANA

SÓJA - 000

Vďaka optimálnej kombinácii úrodového potenciálu, úrodovej stability, skorého dozrievania, vynikajúcej tolerancie voči sklerotínii a veľmi dobrej odolnosti voči poliehaniu je odroda SULTANA už 14 rokov dôležitou súčasťou portfólia skorých odrôd a vďaka svojim presvedčivým parametrom je v radoch pestovateľov sóje preto vysoko akceptovaná. Má tmavý pupok a vynikajúci obsah bielkovín, ktorý je takmer o 1 % vyšší ako priemerná hodnota u všetkých doteraz uvedených odrôd sóje-000.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 5
dozrievanie
APS 3
výška porastu
APS 3
poliehanie
APS 4
vypadávanie semien
APS 3
peronospóra
APS 4
sklerotínia
APS 4
bakteriózy
APS 5
škvrnitosť semien
APS 3
HTZ
APS 5
obsah bielkovín
APS 6
obsah oleja
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4-5 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

SÓJA - 000

nová, veľmi skorá a rýchlo rastúca nástupkyňa odrody ALEXA

SÓJA - 000

Tajný typ sóje-000 s rýchlym počiatočným rastom a vynikajúcimi úrodami.

SÓJA - 000

Sója-000 s vysokým obsahom bielkovín a výbornými úrodami.