Probstdorfer Saatzucht v zahraničí

Šlachtiteľská stanica v Probstdorfe sa nachádza v suchej panónskej oblasti východne od Viedne a severne od Dunaja, takže má od severovýchodu potrebný kontinentálny klimatický vplyv: nízke zrážky a veľké teplotné výkyvy. A práve tieto klimatické podmienky vytvárajú tu vyšľachteným odrodám úrodovú stabilitu v obdobiach extrémne suchého počasia.

Takýto vývoj počasia je typický pre strednú a východnú Európu. Preto firma Probstdorfer Saatzucht založila svoje dcérske spoločnosti aj v susedných krajinách -v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku a na Ukrajine.

Licenčné partnerstvá však udržiava aj s mnohými ďalšími krajinami, ako sú Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Švajčiarsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Srbsko, Bulharsko, Grécko, Azerbajdžan, Rusko, Veľká Británia, Kanada a USA.

Karintia Kft., Vasvár, Maďarsko

Prevzatie spoločnosti Karintia v roku 2000 bolo prvým krokom k rozšíreniu firemnej skupiny Mauthner smerom do východnej Európy. Jej hlavnou činnostou bolo pôvodne obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami. V posledných rokoch sa stal jedným z hlavných pilierov tejto spoločnosti práve obchod s osivom. Karintia ponúka maďarským poľnohospodárom výber našich najlepších odrôd všetkých druhov obilnín, sóje a repky s kompetentným odborným poradenstvom.

Ďalšie informácie nájdete na: www.karintia.hu

Karintia

Probstdorfer Saatzucht Romania s.r.l., Bucuresti / Calarasi, Rumunsko

Prvé obchodné aktivity s osivom na rumunskom trhu začali v roku 2004. Založením firmy Probstdorfer Saatzucht Romania sa obchodná činnosť v roku 2006 v Rumunsku ešte viac zintenzívnila. Neďaleko hraníc s Bulharskom v obci Modelu (región Calarasi) prevádzkuje Probstdorfer Saatzucht Romania závod na výrobu osív. Tento závod disponuje najmodernejšou technológiou spracovania. Prostredníctvom poľných dní a odborného poradenského servisu sa rozšíril podiel predaja našich osív, najmä odrôd ozimnej pšenice, aj na rumunskom trhu.

Ďalšie informácie nájdete na: www.probstdorfer.ro

Einfaches CMYK

Donausaat s.r.l., Bucuresti, Rumunsko

V roku 2014 Probstdorfer Saatzucht spolu s firmou Saatbau Linz založili spoločnosť DONAU SAAT ROMANIA s cieľom šľachtenia hybridov slnečnice určených pre európsky trh a čiernomorský región. Tieto hybridy slnečnice sa šľachtia pomocou tradičných metód a vyhovujú dnešným požiadavkám na rezistenciu voči herbicídom. Okrem toho má Donau Saat vo svojom portfóliu starostlivo vybrané odrody všetkých druhov obilnín, slnečnice, sóje, kukurice a strukovín.

Ďalšie informácie nájdete na: www.donausaat.com

donau_saat_8_varianten_eingebettet

Mauthner d.o.o., Koprivnica, Chorvátsko

Spoločnosť Mauthner doo bola založená v Chorvátsku v roku 2016. V pomerne krátkom čase sa stala dôležitým partnerom pre chorvátskych poľnohospodárov. V roku 2019 sa kúpou sila v Koprivnici rozšírili jej obchodné aktivity. Dnes Mauthner doo na chorvátskom trhu úspešne predáva osivá obilnín, sóje a olejnín.

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.mauthner.co.at/geschaeftsfelder/international/kroatien/

Mauthner doo

Saatbau Probstdorfer, Ukrajina

Na Ukrajine založili firmy Probstdorfer Saatzucht a Saatbau Linz spoločnú dcérsku spoločnosť, ktorá ponúka poľnohospodárom na domácom trhu vybrané odrody obilnín, olejnín a sóje zo spoločného šľachtiteľského programu.