TRICANTO

TRITIKALE

TRICANTO je vzrastovo pomerne vysoká odroda triticale, ktorá presviedča svojim úrodovým potenciálom, dobrou zimuvzdornosťou a bezkonkurenčnou tvorbou zrna. Má veľmi dobrú odolnosť proti hrdzi plevovej, čo vytvára predpoklad na dobrú adaptáciu aj v ekologickom pestovaní. Odroda je vhodná aj na výrobu GPS siláží a na produkciu bioplynu.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 3
dozrievanie
APS 6
odolnosť proti poliehaniu
APS 7
porastanie
APS 5
pleseň snežná
APS 4
odolnosť proti múčnatke
APS 5
hrdza pšeničná
APS 7
hrdza plevová
APS 4
Rohproteingehalt
APS 4
HTZ
APS 6
hektolitrová váha
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:140 - 170 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

OSINATÁ PŠENICA E (8-9)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

úrodovo najsilnejšia odroda tvrdej pšenice ozimnej v Rakúsku