TRICANTO

TRITIKALE

Z dôvodu zvýšeného pestovania tritikale sa zvýšila aj citlivosť voči listovým a klasovým chorobám, najmä na hrdzu plevovú a múčnatku. Vzrastovo pomerne vyššia odroda TRICANTO patrí k najzdravším odrodám tritikale s vysokým úrodovým potenciálom, vynikajúcou zimuvzdornosťou a bezkonkurenčnou tvorbou zrna. Vďaka svojej výbornej odolnosti voči hrdzi plevovej sa odroda dokáže adaptovať aj v systéme ekologického pestovania. Z hľadiska odolnosti voči porastaniu dosahuje TRICANTO rovnako vysokú úroveň ako predchádzajúca odroda TRIMMER. Je vhodná aj na výrobu GPS siláží a na produkciu bioplynu.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 3
dozrievanie
APS 6
poliehanie
APS 7
porastanie
APS 6
pleseň snežná
APS 4
múčnatka
APS 5
hrdza pšeničná
APS 7
hrdza plevová
APS 5
obsah bielkovín
APS 4
HTZ
APS 6
hektolitrová váha
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:140 - 170 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

TRITIKALE

Nová stredne skorá odroda tritikale s nadpriemernou objemovou hmotnosťou.

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

úrodovo najsilnejšia odroda tvrdej pšenice ozimnej v Rakúsku