TENNODUR

PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

Nová odroda TENNODUR bola registrovaná v decembri 2021 ako najúrodnejšia ozimná tvrdá pšenica v Rakúsku. V porovnaní s hlavnou odrodou SAMBADUR dosahuje TENNODUR o niečo priaznivejšie hodnoty sklovitosti, gluten indexu a výťažnosti krupice. Z hľadiska obsahu žltého pigmentu a stability pádového čísla sú obe odrody identické, v obsahu bielkovín TENNODUR však vysokú úroveň odrody SAMBADUR nedosahuje. Odrodu charakterizuje aj výhodná kombinácia veľmi skorého klasenia a skorého dozrievania a je aktuálne najskoršou odrodou v sortimente tvrdých pšeníc na Slovensku. Rovnako ako SAMBADUR je aj TENNODUR relatívne tolerantný na vírusovú zakrpatenosť pšenice (WDV). Pri intenzívnejších výrobných podmienkach odporúčame použitie regulátora rastu.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 3
poliehanie
APS 7
múčnatka
APS 7
hrdza pšeničná
APS 5
hrdza plevová
APS 3
helmintospóriová škvrnitosť (DTR)
APS 6
fuzarióza klasu
APS 7
hektolitrová váha
APS 8
pádové číslo
APS 5
amylogram
APS 7
sklovitosť
APS 7
výťažnosť krupice
APS 8
žltý pigment
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:350 - 420 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:160 - 210 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

najpestovanejšia odroda tvrdej pšenice ozimnej v Rakúsku

PŠENICA TVRDÁ OZIMNÁ

úrodovo najsilnejšia odroda tvrdej pšenice ozimnej v Rakúsku

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

nové odrody prichádzajú a odchádzajú, CAPO zostáva!