Firemná skupina

Kvalita a bezpečnosť od roku 1946

Naše silné stránky sú výhodou pre našich zákazníkov a sú nimi odhodlanie, vytrvalosť, flexibilita a zákaznícky orientovaný prístup. To, čo nás poháňa, je záujem o nové veci a orientácia na zahraničný obchod. A popri tom je vedomie kvality naším kompasom. Ako spoločnosť riadená vlastníkmi žijeme v obchodnom partnerstve na rovnakej línii so zákazníkmi či dodávateľmi. Toto je naša definícia trvalej udržateľnosti.

V roku 1946 založil podnikateľ Fritz Mauthner obchodnú spoločnosť s potravinami a poľnohospodárskymi komoditami. Dualizmus regionálnosti a medzinárodnosti mu bol už od začiatku charakteristický: regionálny obchodný partner s medzinárodným kontaktom pre dovoz a vývoz. Od roku 1963 sídli ústredie tejto spoločnosti v centre Viedne na Parkringu a od roku 1968 aj centrála firmy Probstdorfer Saatzucht.

Po tom, ako v roku 1988 zakladateľ spoločnosti zomrel, prevzali spoločnosť jeho dcéry Dr. Maria Gohn-Mauthner a Dipl.-Kfm. Elisabeth Gürtler-Mauthner a vytvorili z nej firemnú skupinu Mauthner, ku ktorej sa v roku 1990 pripája aj osivárska spoločnost HESA.

V roku 2000 skupina Mauthner expandovala do Maďarska a prevzala osivársku spoločnosť Karintia Kft. V tom istom roku založila firma Probstdorfer Saatzucht s firmou Saatbau Linz spoločnú šľachtiteľskú firmu Saatzucht Donau s cieľom šľachtenia obilnín, repky a sóje, ktorá je medzičasom rešpektovaná v celej Európe.

V roku 2004 bola v Rumunsku založená spoločnosť Probstdorfer Saatzucht Romania s vlastnými množiteľskými plochami a závodom na výrobu osív.

V roku 2011 sa firemná skupina Mauthner rozrástla o spoločnosť Mauthner Bio, ktorá obchoduje s bio-obilninami.Posilnilo sa tak pôsobenie firemnej skupiny ako spoľahlivého obchodného partnera s najlepšími technickými a trhovými poznatkami, ponúkajúc bezpečnosť a kvalitu výrobcom a spracovateľom bio-produkcie.

V roku 2012 bola odkúpená spoločnosť Michal Hofer GmbH & Co KG a začlenená do našej firemnej skupiny pod názvom Hofer Agrarhandel. Táto spoločnosť sa zameriava na nákup poľnohopodárskych komodít a na predaj osiva a krmovín.

Po odchode Elisabeth Gürtler-Mauthner z firmy v roku 2015 boli všetky podiely spoločnosti prevedené na rodinu Gohnovcov. Ďalším krokom do zahraničia bolo založenie dcérskej spoločnosti Mauthner doo v Chorvátsku v roku 2016 a neskôr  v roku 2019 aj kúpa sila v Koprivnici.

Na Ukrajine založili firmy Probstdorfer Saatzucht a Saatbau Linz spoločnú dcérsku spoločnosť, ktorá ponúka poľnohospodárom na domácom trhu vybrané odrody obilnín, olejnín a sóje zo spoločného šľachtiteľského programu.

No logo found