FINOLA

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

FINOLA je viacradový ozimný jačmeň z vlastného šľachtenia, ktorý stanovuje celkom nové kritériá. Veľmi skoro klasí (APS 2), skoro dozrieva (APS 4) a dosahuje veľmi vysoké úrody (APS 1). Vyznačuje aj dobrou odolnosťou proti poliehaniu ako aj výbornou odolnosťou proti lámavosti stebla a klasu. Pozitívne je hodnotená aj jej nadpriemerná tvorba zrna a dobré hodnoty hektolitrovej váhy.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 2
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
odolnosť voči poliehaniu
APS 5
lámavosť stebla
APS 3
odolnosť voči múčnatke
APS 6
hrdza jačmenná
APS 7
hnedá škvrnitosť
APS 6
rynchospóriová škvrnitosť
APS 5
ramuláriová škvrnitosť
APS 7
podiel zrna nad 2,2 mm
APS 8
hektolitrová váha
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:270 - 320 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 190 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

dvojradový ozimný jačmeň s najvyššími hodnotami objemovej hmotnosti

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - SLADOVNÍCKY

Nová, skoro dozrievajúca odroda ozimného sladovníckeho jačmeňa s vysokými úrodami.