FINOLA

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

FINOLA je viacradový kŕmny jačmeň z vlastného šľachtenia, ktorý si vie veľmi dobre poradiť s opakujúcim sa suchým a horúcim obdobím na začiatku leta. Oblasti jej výsevu siahajú od St. Pölten cez suché oblasti Európy až po Azerbajdžan. Veľmi skoro klasí (APS 2) a skoro dozrieva (APS 4), takže má tvorbu zrna v polovici júna pri nastupujúcich horúčavách spravidla už ukončenú. Rovnako tomu bolo aj v roku 2021, čo ju oproti neskôr dozrievajúcim porovnateľným odrodám stavia do výhody a prispieva tým k dosiahnutiu vyšších hodnôt objemovej hmotnosti a k následnému úrodovému nárastu. Odroda sa vyznačuje aj dobrou odolnosťou proti poliehaniu ako aj výbornou odolnosťou proti lámavosti stebla (APS 3) a klasu (APS 2) po prezretí. Jej jedinou nevýhodou je vyššia citlivosť na hrdzu jačmennú.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 2
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 5
lámavosť stebla
APS 3
múčnatka
APS 6
hrdza jačmenná
APS 7
hnedá škvrnitosť
APS 6
rynchospóriová škvrnitosť
APS 4
ramuláriová škvrnitosť
APS 7
podiel zrna nad 2,2 mm
APS 8
hektolitrová váha
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:250 - 300 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:120 - 175 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

Nová šesťradová odroda s vysokou objemovou hmotnosťou!

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - SLADOVNÍCKY

Nová, skoro dozrievajúca odroda ozimného sladovníckeho jačmeňa s vysokými úrodami.