MIDAS

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7), osinatá

Dlhoročne osvedčená odroda MIDAS si vždy dokázala poradiť s extrémnymi výkyvmi počasia posledných rokov a patrí medzi úrodovo najstabilnejšie odrody pšenice na domácom trhu. Okrem toho presviedča dobrou odolnosťou proti múčnatke a fuzáriám a stabilným pádovým číslom. Pri zvýšenej dávke dusíka o 15 až 20 kg /ha v kvalitatívnom hnojení vykazuje MIDAS na lepších pôdach v porovnaní s inými extenzívnejšími odrodami vyššie úrody až o 1000 kg/ha. Ako klasový typ pšenice dosahuje MIDAS svoju najvyššiu úrodu pri stredne hustom výseve. Dobre znáša výsev aj v neskoršom termíne.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 4
klasenie
APS 4
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 5
múčnatka
APS 4
hrdza pšeničná
APS 6
hrdza plevová
APS 7
septorióza pšenice
APS 7
fuzarióza klasu
APS 3
obsah bielkovín
APS 5
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 8
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÀ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

Nová, skoro dozrievajúca elitná pšenica s vysokou odolnosťou voči fuzáriám!