MIDAS

OSINATÁ PŠENICA E (8)

Odroda MIDAS má dobrú zimuvzdornosť, stredne skoré dozrievanie, dobrú odolnosť proti poliehaniu a vysokú odolnosť proti porastaniu. Nie je náročná na predplodiny a dokáže sa prispôsobiť aj premenlivému počasiu a rozličným typom pôd. Znáša aj neskorú sejbu a tieto vlastnosti po ňom zdedila aj odroda MESSINO. Odrodu ďalej charakterizuje vysoký obsah bielkovín, stabilné pádové číslo a dobrá odolnosť proti múčnatke a fuzáriám. Ako klasový typ pšenice dosahuje MIDAS svoju najvyššiu úrodu pri stredne hustom výseve.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 4
klasenie
APS 4
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
odolnosť voči poliehaniu
APS 5
odolnosť proti múčnatke
APS 5
hrdza pšeničná
APS 6
hrdza plevová
APS 6
septorióza pšenice
APS 6
fuzarióza klasu
APS 3
obsah bielkovín
APS 5
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 7
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

OSINATÁ PŠENICA E (8-9)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

OSINATÁ PŠENICA E (8)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

OSINATÁ PŠENICA E (8)

MESSINO a MIDAS tvoria úrodovo stabilné duo v suchých oblastiach