ASCADA

SÓJA - 000

Podľa agentúry AGES je ASCADA v súčasnosti najúrodnejšou odrodou sóje v skupine zrelosti-000 v Rakúsku. Potvrdzujú to aj aktuálne výsledky pokusov rakúskych poľnohospodárskych komôr. ASCADA má tmavý pupok a rýchly počiatočný rast. Vytvára stredne vysoké, vypuklé porasty, ktoré sa v období zberu zvyčajne len trochu naklonia a vďaka mnohým bočným výhonkom sa vzájomne podopierajú, čím sa zmierňuje jej slabšia odolnosť voči poliehaniu. V sezóne 2024 bude osivo k dispozícii zatiaľ len v obmedzenom množstve.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 7
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 6
peronospóra
APS 3
bakteriózy
APS 4
škvrnitosť semien
APS 2
HTZ
APS 5
obsah bielkovín
APS 3
obsah oleja
APS 7
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4 - 5 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

SÓJA - 000

nová, veľmi skorá a rýchlo rastúca nástupkyňa odrody ALEXA

SÓJA - 000

Sója-000 s vysokým obsahom bielkovín a výbornými úrodami.

000 - Sojabohne

Die meistgebaute, standfeste 000 – Sorte bleibt der Standard.