CREMONA

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CREMONA je nová šesťradová odroda ozimného jačmeňa z vlastného šľachtenia. Jej charakteristickou vlastnosťou je veľmi skoré klasenie a stredne skoré dozrievanie. Vďaka tomu má o niečo dlhšiu fázu nalievania zrna a preto dobre znáša rýchlejšie dozrievanie, ktoré je podmienené nástupom horúčav v suchých oblastiach. Vykazuje veľmi dobrý úrodový potenciál rovnako ako v suchých, tak aj vo vlhkých oblastiach. Odrodu charakterizuje aj nadpriemerná objemová hmotnosť a dobrá odolnosť voči plesni snežnej, múčnatke, hrdza trávovej a hnedej škvrnitosti. Týmto sa CREMONA zaraďuje medzi absolútne najzdravšie odrody. Preto sa stratégia ochrany môže neobmedzene zamerať na ramuláriové infekcie.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 6
poliehanie
APS 4
lámavosť stebla
APS 4
múčnatka
APS 2
hrdza jačmenná
APS 4
hnedá škvrnitosť
APS 6
rynchospóriová škvrnitosť
APS 3
ramuláriová škvrnitosť
APS 7
podiel zrna nad 2,2 mm
APS 5
hektolitrová váha
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:250 - 300 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:120 - 175 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

náš najskorší ozimný jačmeň s vysokým úrodovým potenciálom

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - SLADOVNÍCKY

Nová, skoro dozrievajúca odroda ozimného sladovníckeho jačmeňa s vysokými úrodami.