GREGOR

PŠENICA OZIMNÁ, HU(A2) / AT(6), bezosinatá

Odroda GREGOR zaujala v štátnych odrodových skúškach v Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku vysokými a stabilnými úrodami. Pri rovnakej výške porastu v porovnaní s odrodou GAUDIO dozrieva GREGOR o niečo neskôr. Má vynikajúcu odolnosť voči poliehaniu a výbornú toleranciu na hrdzu pšeničnú a plevovú a taktiež na klasové fuzáriá. Aj z hľadiska kvalitatívnych parametrov ako je obsah bielkovín a objemová hmotnosť je GREGOR odrode GAUDIO veľmi podobný a v budúcnosti bude predstavovať alternatívu bezosinatých pšeníc s pekárenskou kvalitou A.

vlastnosti odrody*

dozrievanie
APS 3
výška porastu
APS 3
poliehanie
APS 2
múčnatka
APS 4
hrdza pšeničná
APS 5
hektolitrová váha
APS 7
* = vlastná klasifikácia
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:330 - 380 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:140 - 180 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

Nová, skoro dozrievajúca elitná pšenica s vysokou odolnosťou voči fuzáriám!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!