Naše pracoviská

Probstdorf

Na mieste dnešného závodu na výrobu osív v Probstdorfe stál ešte začiatkom minulého storočia hospodársky dvor Lilienhof. Po výstavbe prvého sila tu pribudli nové zariadenia na výrobu osív a rozšírili sa aj skladovacie kapacity. V súčasnosti máme 5 najmodernejších výrobných liniek so spracovateľskými kapacitami do 7 ton/h a vyrábame osivá nielen pre domáci trh, ale aj pre svojich partnerov v susedných krajinách, ako aj pre svoje zahraničné sesterské spoločnosti.

Probstdorfer Saatzucht kladie dôraz nielen na kvalitu odrôd a produkovaných osív, ale aj na stabilitu a kontinuitu pracovnej sily. Je mnoho zamestnancov, ktorí odchádzajú od nás do dôchodku po viac ako 40 rokoch práce pre našu spoločnosť. Výsledkom tejto personálnej politiky je široké spektrum získaných skúseností a profesionalita v práci so spracovateľskými linkami, ktorá v konečnom dôsledku predstavuje hlavný pilier vysokého štandardu kvality produkovaného osiva.

Ako druhý pilier treba jednoznačne označiť množiteľov osiva. Spolupracujeme s približne 350 malými farmármi, kde na celkovej výmere cca 4000 ha množíme osivá takmer všetkých druhov obilnín, strukovín, repky olejnej a sóje. A mnohí z týchto farmárov s nami spolupracujú už v ich 3. generácii.

Salmhof

Farma Salmhof je súčasťou skupiny Mauthner už od roku 1978. Nachádza vo východnom Marchfelde v obci Marchegg  na úpätí Panónskej nížiny, kde sa na ploche asi 500 hektárov obhospodarujú poľnohospodárske a lesné pozemky.

Zameriavame sa tu hlavne na množenie osív pšenice, jačmeňa, raže, bôbu, hrachu, sóje a repky olejnej. Dodržiavame pritom zásady udržateľného a integrovaného poľnohospodárstva, ku ktorým patrí aj ochrana a zveľaďovanie prírody a životného prostredia. Okrem zákonom požadovanej pôdy ležiacej úhorom, sa tu nachádzajú aj chránené územia, prírodná rezervácia a množstvo rozsiahlych oblastí na zachovanie a podporu biodiverzity.

luftbild
Aufbereitung_Probstdorf
Salmhof