AKUMARA

SÓJA - 000

Táto nová odroda sóje s bledým pupkom upútava veľmi vysokými a stabilnými úrodami ako aj nadpriemernými hodnotami bielkovín. Jej habitus možno porovnať s dlhoročne osvedčenou odrodoou SULTANA. AKUMARA má však o niečo silnejšie vetvenie. Kompaktný, determinantný charakter rastu jej zabezpečujú veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu. Podľa oficiálnych testov AGES 2023 dosahuje AKUMARA výrazne vyšší obsah bielkovín v porovnaní s veľmi skorými novými odrodami Paprika alebo Noa. V nasledujúcich rokoch bude AKUMARA popri odrode ABACA našou druhou nosnou odrodou v skorom sortimente odrôd sóje.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 7
dozrievanie
APS 3
výška porastu
APS 4
poliehanie
APS 3
peronospóra
APS 4
bakteriózy
APS 4
škvrnitosť semien
APS 2
HTZ
APS 5
obsah bielkovín
APS 6
obsah oleja
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4- 5 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

SÓJA - 000

nová, veľmi skorá a rýchlo rastúca nástupkyňa odrody ALEXA

SÓJA - 000

najpestovanejšia odroda v Rakúsku v segmente sóje-000 zostáva naďalej štandardom vo všetkých pestovateľských oblastiach

SÓJA - 000

Sója-000 s vysokým obsahom bielkovín a výbornými úrodami.