ASPECTA

SÓJA - 0

ASPECTA je skorá odroda sóje v skupine zrelosti-0 s bledým pupkom. Vďaka dobrej tolerancii voči metribuzínu je vhodná hlavne do oblastí s rozšírenou ambróziou. V tejto zrelostnej skupine patrí ASPECTA medzi odrody s lepšou odolnosťou voči poliehaniu a vďaka svojej vynikajúcej úrodnosti sa výborne hodí do oblastí s intenzívnym pestovaním sóje. Z hľadiska dozrievania má ASPECTA ako 0-sója hodnotenie APS (7), ale v skutočnosti dozrieva len o 2 dni neskôr ako ANGELICA (APS 6). Odporúčame ju pestovať aj do šírky riadkov 70 cm. Vďaka veľmi vysokému obsahu oleja (+1,4 % nad štandardným priemerom) je odroda ideálnou surovinou pre spracovateľov oleja.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 7
dozrievanie
APS 7
výška porastu
APS 7
poliehanie
APS 4
peronospóra
APS 3
sklerotínia
APS 3
bakteriózy
APS 3
virózy
APS 4
škvrnitosť semien
APS 5
HTZ
APS 7
obsah bielkovín
APS 3
obsah oleja
APS 8
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

SÓJA - 00

ANGELICA & ATACAMA – silné duo v segmente sóje- 00

SÓJA - 00

ATACAMA & ANGELICA– silné duo v segmente sóje-00

SÓJA - 00

úrodová stálica s rýchlym počiatočným rastom