ASPECTA

SÓJA - 0

Absolútnou novinkou v našom sortimente je odroda ASPECTA so svetlým pupkom. Rovnako ako AVENIDA patrí aj ASPECTA k vzrastovo vyšším odrodám, ale s výrazne lepšou odolnosťou voči poliehaniu v tejto skupine zrelosti. Má vysoký obsah oleja, obsah bielkovín je nižší. Vykazuje vynikajúce úrody a je vhodná aj na intenzívne pestovanie. Nakoľko odrodu uvádzame na trh po prvýkrát, množstvo osiva bude k jarnému výsevu 2022 obmedzené.

vlastnosti odrody

počiatočný rast
APS 6
dozrievanie
APS 7
výška porastu
APS 7
poliehanie
APS 4
peronospóra
APS 3
sklerotínia
APS 3
bakteriózy
APS 4
škvrnitosť semien
APS 4
HTZ
APS 7
obsah bielkovín
APS 3
obsah oleja
APS 8
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:4 balenia / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

SÓJA - 00

ANGELICA & ATACAMA – silné duo v segmente sóje- 00

SÓJA - 00

ATACAMA & ANGELICA– silné duo v segmente sóje-00

SÓJA - 00

úrodová stálica s rýchlym počiatočným rastom