VIDEODUR

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

Najnovšia odroda tvrdej jarnej pšenice VIDEODUR je vítaným obohatením nášho sortimentu tvrdých pšeníc. Je výsledkom šľachtitelského vývoja vysoko kvalitného štandardu odrody TAMADUR. VIDEODUR má vysoký úrodový potenciál a podobne, ako FLORADUR a COLLIODUR, lepšie reaguje na stres zo sucha. Vďaka vynikajúcej odolnosti proti hrdzi pšeničnej je VIDEODUR v súčasnosti najzdravšou odrodou v ponúkanom sortimente. Jej silný kvalitatívny profil zabezpečujú vysoké a stabilné hodnoty objemovej hmotnosti, obsahu bielkovín, amylogramu, sklovitosti a obsahu žltého pigmentu.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 5
poliehanie
APS 5
múčnatka
APS 7
hrdza pšeničná
APS 2
hrdza plevová
APS 4
helmintospóriová škvrnitosť (DTR)
APS 6
fuzarióza klasu
APS 7
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 6
amylogram
APS 8
sklovitosť
APS 7
výťažnosť krupice
APS 6
žltý pigment
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:400 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:180 - 220 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

už 17 rokov zabezpečuje stabilitu úrod jarných tvrdých pšeníc na vysokej kvalitatívnej úrovni v Rakúsku

JAČMEŇ JARNÝ KRMNY

nový kŕmny jačmeň s vysokou úrodou zrna a slamy

SÓJA - 00

ATACAMA & ANGELICA– silné duo v segmente sóje-00