MESSINO

OSINATÁ PŠENICA E (8)

Odroda MESSINO vznikla krížením z odrody MIDAS a v súčasnosti patrí k najúrodnejším elitným pšeniciam v Rakúsku. MESSINO rovnako ako MIDAS tvorí úrodu veľkosťou svojho klasu. Jej prednosťou je dobrá zimuvzdornosť ako aj dobrá odolnosť proti poliehaniu, múčnatke, hrdziam a fuzáriám. Má veľmi vysokú a stabilnú objemovú hmotnosť a vysokú výťažnosť múky. V hodnotách bielkovín dokonca prevyšuje odrodu MIDAS. V termíne výsevu je odroda MESSINO, rovnako ako MIDAS, veľmi flexibilná. MESSINO patrí spolu s odrodou CAPO medzi naše výnosovo najstabilnejšie odrody elitnej pšenice, čo je najmä v časoch extrémnych poveternostných výkyvov silný argument pri výbere vhodnej odrody.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 4
klasenie
APS 4
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
odolnosť voči poliehaniu
APS 5
odolnosť proti múčnatke
APS 5
hrdza pšeničná
APS 6
hrdza plevová
APS 6
septorióza pšenice
APS 6
fuzarióza klasu
APS 3
obsah bielkovín
APS 5
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 7
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
* = vlastná klasifikácia založená na hodnotení  rakúskeho poľnohospodárskeho inštitútu AGES
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody...?

OSINATÁ PŠENICA E (8-9)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

OSINATÁ PŠENICA E (8)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

OSINATÁ PŠENICA E (8)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu