MESSINO

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7), osinatá

MESSINO je v súčasnosti najúrodnejšia prémiová odroda pšenice v Rakúsku. Vysoký obsah chlorofylu spôsobuje sýto zelené sfarbenie porastu. Ako klasový typ pšenice je MESSINO rovnako ako MIDAS z hľadiska termínu výsevu veľmi flexibilná odroda. Vykazuje veľmi dobré vlastnosti v zimuvzdornosti, v odolnosti proti poliehaniu, múčnatke, hrdzi pšeničnej a voči fuzáriám. Má vysokú a stabilnú objemovú hmotnosť, vysokú výťažnosť múky ako aj vysoké hodnoty bielkovín. Spolu s odrodami CAPO a MIDAS patrí MESSINO medzi úrodovo najstabilnejšie odrody elitnej pšenice.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 4
klasenie
APS 4
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 5
múčnatka
APS 5
hrdza pšeničná
APS 6
hrdza plevová
APS 6
septorióza pšenice
APS 7
fuzarióza klasu
APS 3
obsah bielkovín
APS 5
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 7
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 - 350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 180 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody...?

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu