KONSTANTIN

BEZOSINATÁ PŠENICA E (7-8)

Nová odroda KONSTANTIN bola po úspešných štátnych odrodových skúškach registrovaná v r.2020 na Slovensku. Vo všetkých výrobných oblastiach dosahovala vysoké a vyrovnané úrody. KONSTANTIN je  bezosinatá odroda kratšieho vzrastu so skorým klasením a skorším dozrievaním. Dozrieva skôr než odroda MIDAS a neskôr ako odroda BALATON. Má vysokú odolnosť proti zimuvzdornosti, vyššiu odolnosť proti poliehaniu, proti múčnatke a hrdzi pšeničnej. Odolnosť proti klasovým fuzáriám je stredne vysoká. Kvalitatívne vyniká v hodnotách bielkovín (viac než MIDAS), ktoré sú približne na úrovni odrody CHRISTOPH. V porovnaní s odrodou MIDASKONSTANTIN o niečo nižšie hodnoty hektolitrovej váhy. Odroda nie je vhodná na neskoré termíny výsevu. Odporúča sa hustejší výsev.

vlastnosti odrody *

dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 2
odolnosť voči poliehaniu
APS 1
odolnosť proti múčnatke
APS 5
hrdza pšeničná
APS 2
hrdza plevová
APS 4
hektolitrová váha
APS 6
* = vlastná klasifikácia
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:350 - 400 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:150 - 190 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

OSINATÁ PŠENICA E (8-9)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

OSINATÁ PŠENICA E (8)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

OSINATÁ PŠENICA E (8)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu