KONSTANTIN

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(7-8) / AT (6), bezosinatá

Odroda KONSTANTIN bola po úspešných štátnych odrodových skúškach registrovaná v r.2020 na Slovensku. Vo všetkých výrobných oblastiach dosahovala vysoké a vyrovnané úrody. Je to bezosinatá odroda kratšieho vzrastu so skorým klasením a skorším dozrievaním. Dozrieva skôr než odroda MIDAS a neskôr ako odroda BALATON. Má vysokú odolnosť proti zimuvzdornosti, vyššiu odolnosť proti poliehaniu, proti múčnatke a hrdzi pšeničnej. Odolnosť proti klasovým fuzáriám je stredne vysoká. Kvalitatívne vyniká v hodnotách bielkovín (viac než MIDAS), ktoré sú približne na úrovni odrody CHRISTOPH. V porovnaní s odrodou MIDASKONSTANTIN o niečo nižšiu objemovú hmotnosť. Odroda nie je vhodná na neskoré termíny výsevu. Odporúča sa hustejší výsev.

vlastnosti odrody *

dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 2
poliehanie
APS 1
múčnatka
APS 5
hrdza pšeničná
APS 2
hrdza plevová
APS 4
hektolitrová váha
APS 6
* = vlastná klasifikácia
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:350 - 400 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:150 - 190 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT (7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

veľmi skorá a produktívna  odroda elitnej pšenice

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8) / AT(7)

víťaz vo flexibilite na čas a oblasti výsevu