HARRY

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

HARRY je líniová odroda repky s vynikajúcimi agronomickými a kvalitatívnymi vlastnosťami, ktorá si našla stabilné miesto nielen v sortimente repiek v Rakúsku, ale aj v Maďarsku a Chorvátsku. Optimálna kombinácia výbornej zimuvzdornosti, dobrej odolnosti proti poliehaniu, skorého kvitnutia a rovnomerného skorého dozrievania prispieva k zabezpečovaniu vysokých úrod, v ktorých predbieha aj tie najlepšie hybridy.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 3
počiatočný rast
APS 6
začiatok kvitnutia
APS 4
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
odolnosť proti poliehaniu
APS 6
sklerotínia
APS 5
phoma
APS 6
obsah oleja
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1 = skorá a nízka odroda, vysoká zimuvzdornosť a odolnosť voči poliehaniu, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9 = neskorá a vysoká odroda, nízka zimuvzdornosť a nízka odolnosť voči poliehaniu, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
počet klíčivých semien v 1 balení:750.000 semien
odporúčaný výsevok:1 balenie / 1,5 ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

líniová odroda repky ozimnej s vysokým obsahom oleja

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

skorá odroda líniovej repky s výbornou perspektívou do budúcnosti

OSINATÁ PŠENICA E (8)

nové odrody prichádzajú a odchádzajú, CAPO zostáva!