HARRY

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

HARRY je líniová odroda repky, ktorá si našla stabilné miesto nielen v sortimente repiek v Rakúsku, ale aj v Maďarsku a Chorvátsku. Optimálna kombinácia výbornej zimuvzdornosti, dobrej odolnosti proti poliehaniu, skorého kvitnutia a rovnomerného skorého dozrievania len podčiarkuje jej agronomickú hodnotu. Odroda HARRY je výškou svojich úrod porovnateľná s hybridnými odrodami pri výrazne nižších nákladoch na osivo.

vlastnosti odrody

zimuvzdornosť
APS 3
počiatočný rast
APS 6
začiatok kvitnutia
APS 4
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 5
poliehanie
APS 6
sklerotínia
APS 5
phoma
APS 6
obsah oleja
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet klíčivých semien v 1 balení:750.000 semien
odporúčaný výsevok:1 balenie / 1,5 ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

LÍNIOVÁ ODRODA REPKY

skorá odroda líniovej repky s výbornou perspektívou do budúcnosti

PŠENICA OZIMNÁ, AT(7)

nové odrody prichádzajú a odchádzajú, CAPO zostáva!

PŠENICA OZIMNÁ, SK E(8-9) / AT(7)

nová nepoliehavá elitná pšenica, ktorej patrí budúcnosť!