ARCANDA

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

ARCANDA je veľmi skoro dozrievajúca odroda z vlastného šľachtenia a je základným pilierom v našom sortimente ozimného dvojradového jačmeňa. Vyniká vysokými hodnotami hektolitrovej váhy (APS 3), výbornou tvorbou zrna a dobrou odolnosťou voči poliehaniu. Odroda má dobrú odolnosť voči listovým chorobám, čo znamená, že aj vo vlhkom roku stačí jedno fungicídne ošetrenie, a to pri objavení sa vlajkového listu. ARCANDA reaguje veľmi flexibilne na rozdielnosti pôdnych a klimatických podmienok, čo dokazujú aj oblasti jej výsevu, ktoré sa rozprestierajú od Francúzska až po Turecko.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 4
dozrievanie
APS 3
výška porastu
APS 4
odolnosť voči poliehaniu
APS 5
lámavosť stebla
APS 3
odolnosť voči múčnatke
APS 6
hrdza jačmenná
APS 4
hnedá škvrnitosť
APS 7
rynchospóriová škvrnitosť
APS 4
ramuláriová škvrnitosť
APS 8
podiel zrna nad 2,2 mm
APS 7
hektolitrová váha
APS 7
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:310 - 370 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:140 - 200 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

DVOJRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - SLADOVNÍCKY

Nová, skoro dozrievajúca odroda ozimného sladovníckeho jačmeňa s vysokými úrodami.

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

CARIOCA je nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokým úrodovým potenciálom.

VIACRADOVÝ OZIMNÝ JAČMEŇ - KŔMNY

náš najskorší ozimný jačmeň s vysokým úrodovým potenciálom