SULFOSOL

SLNEČNICA

SULFOSOL je nový hybrid slnečnice tolerantný na účinnú látku tribenuron-methyl so skorým dozrievaním a dobrými a stabilnými úrodami.Tvorí stredne vysoké kompaktné porasty s polovzpriamenými úbormi. Vyznačuje sa výbornou toleranciou na sucho a veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu a voči lámaniu stonky. Aj voči skerotínii má veľmi dobrú odolnosť. Odolnosť voči chorobám Plasmopara je dobrá, ale voči Phomopsis a Phome má odroda nižšiu odolnosť. Dozrieva za 122-125 dní a jej úrodový potenciál je 4 t/ha s obsahom oleja 48%. Odrodu odporúčame na výsev do všetkých pestovateľských oblastí slnečnice okrem oblastí, ktoré sú napadnuté parazitickou rastlinou Orobanche.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 6
výška porastu
APS 6
poliehanie
APS 2
lámavosť stonky
APS 3
phoma
APS 7
sklerotínia na stonke
APS 7
sklerotínia na úbore
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:55.000 počet nažiek / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

SLNEČNICA

vysoký obsah oleja a stabilné úrody

00 - SÓJA

úrodová stálica s rýchlym počiatočným rastom

SÓJA - 00

ANGELICA & ATACAMA – silné duo v segmente sóje- 00