SENTASOL

SLNEČNICA

SENTASOL je stredne skorý hybrid stredného až vyššieho vzrastu s odolnosťou voči herbicídu EXPRESS® 50 SX. Má veľmi dobrú odolnosť voči poliehaniu a lámaniu stonky a veľmi dobrú toleranciu voči účinnej látke tribenuron methyl. Vyznačuje sa aj vyššou odolnosťou voči sklerotínii úboru aj stonky. Odporúčané oblasti pestovania: KVO, RVO.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 5
výška porastu
APS 6
odolnosť proti poliehaniu
APS 3
lámavosť stonky
APS 3
phoma
APS 7
sklerotínia na stonke
APS 2
sklerotínia na úbore
APS 1
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, lámavosti stonky, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, lámavosti stonky, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:55.000 počet nažiek / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

SLNEČNICA

je stredne skorý hybrid s veľmi dobrým úrodovým potenciálom

SLNEČNICA

vysoký obsah oleja a stabilné úrody

000 - SÓJA

výborne dopĺňa hlavnú odrodu ACARDIA