SALVASOL

SLNEČNICA

SALVASOL je stredne skorý hybrid s odolnosťou voči herbicídu EXPRESS® 50 SX a s veľmi dobrým úrodovým potenciálom. Porast je stredne vysoký až vyšší s nižšou odolnosťou voči poliehaniu. Voči chorobám Plasmopara má dobrú odolnosť. V oblastiach s vyšším úhrnom zrážok sa odporúča minimálne 2-krát aplikácia fungicídov proti bielej hnilobe. Odporúčané oblasti pestovania: KVO, RVO.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 6
výška porastu
APS 6
odolnosť proti poliehaniu
APS 7
lámavosť stonky
APS 3
phoma
APS 7
sklerotínia na stonke
APS 7
sklerotínia na úbore
APS 4
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, lámavosti stonky, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, lámavosti stonky, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
počet semien vo výsevnej jednotke:150.000
odporúčaný výsevok:55.000 počet nažiek / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

SLNEČNICA

vysoký obsah oleja a stabilné úrody

SLNEČNICA

dobrý úrodový potenciál

000 - SÓJA

výborne dopĺňa hlavnú odrodu ACARDIA