SAMSON

OVOS

SAMSON je skoro dozrievajúca odroda ovsa siateho jarného. Bola zaradená do nášho sortimentu v r. 2016 po pozitívnych výsledkoch v štátnych odrodových skúškach, kde sa vyznačovala vysokými úrodami, veľmi dobrou odolnosťou voči poliehaniu a vynikajúcou kvalitou zrna. SAMSON má aj veľmi dobrú odolnosť voči múčnatke a hrdzi ovsenej.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 5
metanie
APS 5
výška porastu
APS 7
odolnosť voči poliehaniu
APS 5
lámavosť stebla
APS 4
porastanie
APS 5
odolnosť proti múčnatke
APS 4
hrdza ovsená
APS 4
hnedá škvrnitosť
APS 5
HTZ
APS 5
hektolitrová váha
APS 6
obsah surovej vlákniny
APS 5
obsah bielkovín
APS 4
obsah oleja
APS 5
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:350 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:120 - 150 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

JAČMEŇ JARNÝ

skoro dozrievajúci sladovnícky jačmeň, ktorý garantuje dobrú sladovnícku kvalitu a dobrú úrodu

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

už 17 rokov zabezpečuje stabilitu úrod jarných tvrdých pšeníc na vysokej kvalitatívnej úrovni v Rakúsku

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

je jednoznačne najúrodnejšia tvrdá jarná pšenica v našom portfóliu