ELEKTRA

JAČMEŇ JARNÝ SLADOVNíCKY

Skoro dozrievajúci sladovnícky jačmeň ELEKTRA sa v extrémne náročných pestovateľských obdobiach rokov 2018, 2019 a 2022 osvedčil vďaka vyšším úrodám a výrazne lepším hodnotám podielu predného zrna v porovnaní s ostatnými odrodami. Agronomicky priaznivá kombinácia skorého klasenia a výrazne skoršieho dozrievania je samozrejme ideálna pre čoraz častejšie sa opakujúce ročníky extrémneho sucha na začiatku leta. Z hľadiska kvality je ELEKTRA presne takým produktom, ktorý sladovnícky priemysel požaduje. Optimálne hodnoty bielkovín, vysoký podiel zrna nad sitom spolu s vysokým obsahom extraktu, nízkym obsahom Beta-glukánov a svetlou farbou sladu sú základom vynikajúcej celkovej kvality sladu.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 4
poliehanie
APS 4
lámavosť stebla
APS 5
múčnatka
APS 2
hrdza jačmenná
APS 6
hnedá škvrnitosť
APS 4
rynchospóriová škvrnitosť
APS 4
ramuláriová škvrnitosť
APS 7
podiel zrna nad sitom 2,5 mm
APS 8
obsah bielkovín
APS 4
sladový extrakt
APS 7
friabilimeter
APS 8
rozpustný dusík v sladine
APS 7
obsah β-glukánov
APS 4
farba sladu
APS 4
zákal sladiny
APS 2
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:130 - 170 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

JAČMEŇ JARNÝ

Nová odroda kŕmneho jačmeňa s vysokými úrodami zrna a slamy na úrovni dlhodobo osvedčenej odrody EUNOVA.

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

je jednoznačne najúrodnejšia tvrdá jarná pšenica v našom portfóliu

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

už 17 rokov zabezpečuje stabilitu úrod jarných tvrdých pšeníc na vysokej kvalitatívnej úrovni v Rakúsku