ELEKTRA

JAČMEŇ JARNÝ SLADOVNíCKY

Agronomické prednosti tejto odrody sladovníckeho jačmeňa tvorí kombinácia jej skorého klasenia a skorého dozrievania, čím si ELEKTRA zaisťuje hlavne v suchom období svoju kvalitu a dobrú úrodu. Vyznačuje sa aj veľmi dobrým zdravotným stavom, dobrou odolnosťou voči poliehaniu a voči múčnatke. Vo veľkosti a vyrovnanosti zrna poráža ostatné sladovnícke jačmene.

vlastnosti odrody

klasenie
APS 3
dozrievanie
APS 4
výška porastu
APS 3
odolnosť voči poliehaniu
APS 4
lámavosť stebla
APS 4
odolnosť voči múčnatke
APS 2
hrdza jačmenná
APS 6
hnedá škvrnitosť
APS 4
rynchospóriová škvrnitosť
APS 4
ramuláriová škvrnitosť
APS 7
podiel zrna nad sitom 2,5 mm
APS 7
obsah bielkovín
APS 4
sladový extrakt
APS 7
friabilimeter
APS 8
rozpustný dusík v sladine
APS 7
obsah β-glukánov
APS 3
farba sladu
APS 4
zákal sladiny
APS 2
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:300 zŕn / m2
odporúčaný výsevok:130 - 170 kg / ha
bioosivo:k dispozícii

naše ďalšie odrody

OVOS

skoro dozrievajúci ovos jarný s vysokou objemovou hmotnosťou

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

je jednoznačne najúrodnejšia tvrdá jarná pšenica v našom portfóliu

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

už 17 rokov zabezpečuje stabilitu úrod jarných tvrdých pšeníc na vysokej kvalitatívnej úrovni v Rakúsku