TAMADUR

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

Osvedčená odroda TAMADUR vykazuje vynikajúce kvalitatívne a agronomické vlastnosti a popri odrode FLORADUR vytvára druhý hlavný pilier v produkcii kvalitných tvrdých pšeníc v Rakúsku. Pre jej vynikajúce hodnoty sklovitosti, výťažnosti krupice, žltého pigmentu a vysokého pádového čísla je TAMADUR preferovanou odrodou mnohých spracovateľov tvrdej pšenice. Na základe optimálnej kombinácie dobrých úrod a kvalitatívnej stálosti bola odroda TAMADUR v roku 2019 zaradená aj do marketingového programu „Durum Pannonikum“. Voči hlavným chorobám ako sú múčnatka, hrdza pšeničná, hrdza plevová a hrdza trávová vykazuje odroda veľmi dobrú odolnosť. Jedine pri bezorebnom pestovaní po ozimnej pšenici odporúčame venovať zvýšenú pozornosť helmintospóriovej škvrnitosti (DTR).

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 4
poliehanie
APS 4
múčnatka
APS 7
hrdza pšeničná
APS 4
hrdza plevová
APS 4
helmintospóriová škvrnitosť (DTR)
APS 8
fuzarióza klasu
APS 8
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 8
amylogram
APS 9
sklovitosť
APS 7
výťažnosť krupice
APS 7
žltý pigment
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= skorá a nízka odroda, pomalý rast, nepolieha, neprerastá, nízka náchylnost´ na choroby a škodcov, nízka kvalita
9= neskorá, vysoká odroda, rýchly rast, vysoký sklon k poliehaniu aj prerastaniu, vysoká náchylnost´ na choroby a škodcov, vysoká kvalita
hustota výsevu:400 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:180 - 220 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

už 17 rokov zabezpečuje stabilitu úrod jarných tvrdých pšeníc na vysokej kvalitatívnej úrovni v Rakúsku

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

je jednoznačne najúrodnejšia tvrdá jarná pšenica v našom portfóliu

JAČMEŇ JARNÝ

skoro dozrievajúci sladovnícky jačmeň, ktorý garantuje dobrú sladovnícku kvalitu a dobrú úrodu