TAMADUR

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

Odrody tvrdej pšenice sú všeobecne náchylnejšie na klasové fuzáriá ako letná pšenica. Vo vlhkom období počas kvitnutia sa zvyšuje riziko poklesu hodnôt sklovitosti a pádového čísla. A práve tento aspekt je dôležitým bodom v rozhodovaní sa poľnohospodára akú odrodu si zvoliť. Odrody tvrdej pšenice firmy Probstdorfer Saatzucht sú z hľadiska tvorby zrna a stability pádového čísla značne v predstihu oproti iným tvrdým pšeniciam. Odroda TAMADUR je jedna z novších odrôd tvrdej pšenice. Jej kvalitatívne a agronomické ukazovatele potvrdzujú schopnosť zaujať vedúce stanovisko vedľa odrody FLORADUR a vytvoriť druhý hlavný pilier v produkcii tvrdej pšenice v Rakúsku. Má vynikajúcu odolnosť voči porastaniu (APS 3), ktorou až o tri stupne v tejto klasifikácii poráža FLORADUR (APS 6) a istí si ňou svoj kvalitatívny komplex, ktorý je porovnateľný so spomenutými odrodami. Vyznačuje sa aj veľmi dobrou odolnosťou voči hlavným chorobám.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 4
odolnosť voči poliehaniu
APS 4
odolnosť voči múčnatke
APS 7
odolnosť voči hrdzi pšeničnej
APS 4
hrdza plevová
APS 4
helmintospóriová škvrnitosť (DTR)
APS 8
fuzarióza klasu
APS 8
hektolitrová váha
APS 7
pádové číslo
APS 8
amylogram
APS 9
sklovitosť
APS 7
výťažnosť krupice
APS 7
žltý pigment
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:400 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:180 - 220 kg / ha
bioosivo:k dispozícii morené

naše ďalšie odrody

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

už 17 rokov zabezpečuje stabilitu úrod jarných tvrdých pšeníc na vysokej kvalitatívnej úrovni v Rakúsku

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

je jednoznačne najúrodnejšia tvrdá jarná pšenica v našom portfóliu

JAČMEŇ JARNÝ

skoro dozrievajúci sladovnícky jačmeň, ktorý garantuje dobrú sladovnícku kvalitu a dobrú úrodu