COLLIODUR

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

Registráciou novej odrody COLLIODUR v roku 2019 sa naše šľachtenie tvrdej pšenice výrazne posunulo dopredu. COLLIODUR je v súčasnosti jednoznačne najúrodnejšia tvrdá jarná pšenica v našom portfóliu a rovnako ako FLORADUR veľmi dobre zvláda obdobie sucha. Pokiaľ ide o zdravotný stav listov, má COLLIODUR lepšiu toleranciu na múčnatku a listovú škvrnitosť. Základom úspešnej produkcie pšenice tvrdej je zdravé a úrodné osivo s dostatočnou klíčivosťou. V prípade poklesu klíčivosti pod 85 % systém zabezpečenia kvality firmy Probstdorfer Saatzucht takúto produkciu automaticky z obehu vylúči a na trh sa dostáva len bezchybné osivo, ktoré spĺňa prísne kritériá kvality.

vlastnosti odrody

dozrievanie
APS 5
odolnosť voči poliehaniu
APS 4
odolnosť voči múčnatke
APS 6
odolnosť voči hrdzi pšeničnej
APS 4
hrdza plevová
APS 4
helmintospóriová škvrnitosť (DTR)
APS 7
fuzarióza klasu
APS 7
hektolitrová váha
APS 6
pádové číslo
APS 6
amylogram
APS 7
sklovitosť
APS 4
výťažnosť krupice
APS 7
žltý pigment
APS 6
Zdroj: AGES – Inštitút pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
1= veľmi skorá, veľmi nízka, vysoká odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, nízka kvalita
9= veľmi neskorá, veľmi vysoká, nízka odolnosť proti poliehaniu, vyzimovaniu, porastavosti, chorobám a škodcom, vysoká kvalita
hustota výsevu:400 zŕn / m²
odporúčaný výsevok:180 - 220 kg / ha
bioosivo:nie je k dispozícii

naše ďalšie odrody

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

už 17 rokov zabezpečuje stabilitu úrod jarných tvrdých pšeníc na vysokej kvalitatívnej úrovni v Rakúsku

PŠENICA TVRDÁ JARNÁ

je kvalitatívne a agronomicky stabilná odroda jarnej tvrdej pšenice

JAČMEŇ JARNÝ

skoro dozrievajúci sladovnícky jačmeň, ktorý garantuje dobrú sladovnícku kvalitu a dobrú úrodu